Daily Archives: oktober 1, 2014

Litt tanker rundt Rosa-aksjonen

10557169_592861197486563_3305335033322675128_n

Misforstå meg rett, jeg syns fokuset rundt brystkreft er fantastisk!!!!!!!!! Jeg har venner som har hatt/har brystkreft og jeg unner dem det aller aller beste, det er IKKE dette det handler om.

MEN……det finnes mange andre typer kreft som rammer oss mennesker hvor verken behandlingen eller prognosene er SÅ gode som hos de som får brystkreft.

Leveutsiktene etter diagnostikk og behandling har kontinuerlig bedret seg gjennom mange tiår. Dette skyldes blant annet økt bruk av mammografiscreening, som gir tidlig oppdagelse av sykdommen, og forbedrede behandlingsformer. Cirka 2/3 blir friske av sykdommen. 5-års overlevelse uten tegn til tilbakefall, alle stadier medregnet, er mer enn 80 %.

Brystkreft er den viktigste årsak til tapte leveår hos kvinner opp til 65 år og rangerer således foran både hjerte-/karsykdommer og ulykker. Ved utgangen av 2011 var det i Norge 38501 kvinner med diagnosen brystkreft.

Prognosen ved brystkreft er sterkt avhengig av stadium. Fem års relativ overlevelse hvor sykdommen er begrenset til brystet (stadium I), er for årene 2008-12 99.1 %, mot 26.6 % hvis det foreligger fjernspredning på diagnosetidspunktet. Det er kjent at brystkreftpasienter har en klar overdødelighet i mer enn 20 år etter at diagnosen er stillet. Ett år etter operasjon er 96,9 % i live. Etter 15 år er 75,7 % i live. Det siste tallet reflekterer den adjuvante behandlingen midt på 90-tallet. Man ser ennå ikke effekten av adjuvant bruk av aromatasehemmere til postmenopausale, trastuzumab til HER2-positive eller bruken av taxaner. (hentet fra http://www.oncolex.no/Bryst/Bakgrunn/Prognose

Disse tallene er nettopp pga stort fokus på brystkreft og fordi det rammer så utrolig mange i løpet av ett år.

Min type kreft rammer ca 600 personer årlig, altså et minimalt tall i forhold til mange andre krefttyper, men samtidig viktig for oss som får den. Burde ikke alle som får kreft få den samme oppmerksomheten? Jeg mener ikke å sette de ulike krefttypene opp mot hverandre, jeg ønsker bare engasjement rundt flere typer kreft. Når kreft rammer så er det vondt og vanskelig uansett hva type det er.

Virker jeg furtete nå`? Det er ikke meningen. Jeg ønsker bare at alle skal få samme oppmerksomhet rundt sykdommen man bærer på. Jeg har forsøkt å lete etter personer med min type kreft, men finner nesten ingen, faglitteratur er det også mangel på, sykehuset i Telemark har ikke veldig god erfaring med dette, så man føler seg egentlig litt ensom.

Jeg tenkte på det når jeg så Kampen for livet, kanskje det burde vært deltakere med der med kreft som kanskje ikke var så vanlig? Jeg ønsker bare at alle skal få de samme mulighetene til å bli frisk, men jeg skjønner jo at å forske på en krefttype som rammer 600 ikke er forsvarlig rent kostnadsmessig som det å forske på noe som gjelder nesten 40000, men samtidig så føles det litt sårt……..

Categories: Uncategorized | Stikkord: , , , | 10 kommentarer

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.